AjankohtaistaYleinen

Hevosten pitopaikat rekisteröitävä ruokavirastoon 31.12.2020 mennessä

Ruokavirasto (ent. EVIRA) on avannut sähköisen asioinnin hevosten pitopaikkojen rekisteröimiseksi. Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia hevosia, poneja, aaseja ja seeproja sekä näiden risteytyksiä kuten muuleja ja seepra-aaseja pitäviä. Ilmoitusvelvollisuus koskee yhdenkin hevoseläimen pitoa. Jos hevoseläinten pito on aloitettu ennen asetuksen voimaantuloa, ilmoitukset on tehtävä viimeistään 31.12.2020.

Sähköistä asiointia käytettäessä eläinsuojelulain (247/1996) 24 § mukaisesta ammattimaisesta tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvasta seura- ja harrastuseläinten pidosta ei tarvitse tehdä erillistä ilmoitusta, vaan tieto kulkee aluehallintovirastoon samalla asioinnilla. Aiemmin aluehallintovirastoon tehdyt ilmoitukset on viety jo valmiiksi asiointisovellukseen, jolloin toimijan tulee vain tarkistaa tietojensa oikeellisuus ja päivittää tietoja tarvittaessa.

Suomen Hippos näkee rekisteröinnin hevosalan kannalta positiivisena ja toivoo jatkossa yhteistyömahdollisuutta Ruokaviraston kanssa yhdistää pitopaikkoja ja hevosten tietoja Heppa-järjestelmässä.

– Kyseessä on asetuksesta tuleva viranomaisvaatimus, mutta näemme asian positiivisena koko hevosalan kannalta. Mitä tarkemmin tiedämme hevostallien ja hevosten lukumäärän, sitä paremmin pystymme tuomaan esille alan vaikuttavuuslukuja ja yhteistyöllä voimme vaikuttaa mm. tarttuvien tautien leviämiseen ja tiedon jakamiseen, Suomen Hippoksen jalostusjohtaja Minna Mäenpää taustoittaa.

– Toivomme, että kaikki pienetkin tallit ja hevosen pitäjät ilmoitetaan rekisteriin vaatimuksen mukaisesti.

Yritystunnuksella toimivat eläintenpitäjät eivät voi toistaiseksi nähdä, tehdä eivätkä päivittää ilmoituksiaan sähköisen asioinnin kautta, vaan tällöin toimijan tulee tehdä ilmoitus lomakkeella kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle tai aluehallintovirastoon. Yritystunnuksella toimivien sähköinen asiointi on mahdollista myöhemmin tänä vuonna.

Asiointiin kirjaudutaan osoitteessa epr.ruokavirasto.fi

Hevoseläinten pitäjät voivat myös halutessaan tehdä ilmoitukset sähköisen asioinnin sijasta lomakkeella kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

Lisätietoja: Ruokavirasto

Maa- ja metsätalousministeriön asetus hevoseläinten tunnistamisesta (222/2017) tuli voimaan 20.4.2017. Samalla kumottiin vanha hevoseläinten tunnistamisesta ja merkitsemisestä annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (880/2009). Hevoseläinten tunnistamisesta annetulla asetuksella on säädetty muun muassa velvoitteesta ilmoittaa hevoseläinten pitäjää ja pitopaikkaa koskevat tiedot rekisteriin merkittäväksi.