Hevostellen – hevonen ja luonto liikuttaa

Somekanavissa hashtag: #hevostellen
Instagram.com/hevostellen_hanke


Avoimia tapahtumia ja tilaisuuksia:

2020
– 24.-25.1. Educa-messut, Messukeskus, Helsinki

2019
– 12.-13.9.2019 Mää en kestä – P-S ympäristökasvatuspäivät, Hevostellen-työpajat, Tornio
– 7.9.2019 Hevostellen-piste, Mansikki – lasten maatalousnäyttely, Elonkierto, Jokioinen
– 31.8.2019 Toimintarasti, Kaikki päin puistoa -kaupunkisuunnistus, Wahren-puisto, Forssa
– 20.8.2019 Hevostellen – teemakierros Elonkierto-puistossa, Luonnonvarakeskus, Jokioinen

Taustaa

Hevosalan toimijoilla on huoli lasten ja nuorten tavoittamisesta kaupungistumisen ja keskittymisen edetessä. Potentiaaliksi kohderyhmäksi on noussut tutkimusten mukaan myös eläimistä ja luonnosta kiinnostuneet ikäryhmät, ml. senioriväestö. Hevosavusteisen toiminnan kehittämiseksi tarvitaan tunnettuuden lisäämistä & yhteistyötä sekä alan sisällä että palvelun ostajien ja viranomaisten suuntaan. Tässä projektissa on yhdistetty toimenpiteet uudella yhteistyöllä ko. kohderyhmien tavoittamiseksi.

Hevosharrastus tarjoaa tasa-arvoisen liikuntaharrastuksen, hengähdysmahdollisuuden hektisestä arjesta, sosiaalisen tukiverkoston sekä auttaa syrjäytymisen ehkäisyssä ja kuntoutuksessa. Yhteiskunnallista hyötyä tuovat hevosen vaikutukset luontoon kestävällä tavalla. Hevosharrastuksen parissa tehdään merkittävää nuorisotyötä. Hevoset kasvattavat, liikuttavat ja kuntouttavat lapsia/nuoria sekä tuovat mielekkään harrastuksen ja mielen virkistyksen arjessa jaksamiseen suurelle joukolle aikuisväestöä.

Keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet:

I – Hevosvoimaa

– Koulujen ja vanhainkotien hevospäivät paikan päällä: hevonen lähelle, toteutus yritys- ja yhdistysyhteistyössä.
– Poniravitoiminta tutuksi Espoon koululaisille –pilotti
– Hevostelutapahtumat lajirajat ylittäen. Tutustumista ja kokeilumahdollisuuksia eri lajeihin, harrastuspolut jne. Toteutus yhteistyössä seudun hevos- ja luontoalan yrittäjille ja yhdistyksille, mahdollisuus tehdä toimintaa tunnetuksi.
– Tietoa opetusalalle monikanavaisesti mm. messuilla, ammattijulkaisuissa jne.
– Vaikuttajamarkkinointi
– Yhteistyö hevosalan oppilaitosten kanssa, kohderyhmänä yläasteet

II – Hevonen ja luonto liikuttaa
– Hevoset ja luonto -tilaisuudet kansallispuistoissa
– Suunnitellaan ja toteutetaan työnimellä ”Run & ride –tapahtuma”

Tähän hankkeeseen on saatu avustusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä, joka tarkastelee hanketta vuosittain ja päättää jatkorahoituksesta. Hankkeen kesto on alustavasti 5/2019 – 4/2022. Hankealueena on varsinaisesti Häme, Uusimaa ja Varsinais-Suomi, mutta yhteistyötä tehdään laajemmin. Toteuttaja: Hippolis – Hevosalan osaamiskeskus ry. Yhteistyössä ovat mukana Suomen Hippos, Ratsastajainliitto sekä Hevosopisto. Seurat, yrittäjät ja harrastajat haastetaan mukaan.

Kiinnostuitko – ota yhteyttä! 🙂
Erja Mattila, puh. 045- 111 7754, erja.mattila@hippolis.fi
Sanna Mäki-Tuuri, puh. 040-733 8081, sanna.maki-tuuri@hippolis.fi