Hippolis tiedottaa

Hevosmatkailun markkinointitutkimus Kanta-Hämeessä

Hei kaikki!

Opiskelen hevosalan liiketaloutta Hämeen ammattikorkeakoulussa ja teen opinnäytetyötä aiheenani Hevosmatkailun markkinointitutkimus. Työn toimeksiantajana on Kestävän Hevosmatkailun Tiekartta Kanta-Hämeessä -hanke. Kyselyllä pyritään selvittämään kuluttajien mielikuvia ja kokemuksia hevosmatkailusta ja se on suunnattu kaikille Kanta-Hämeen matkailusta kiinnostuneille. Vastaaminen vie noin 5-10 minuuttia. Arvomme kaikkien kyselyyn osallistuneiden kesken 3 kpl ravintolalahjakortteja Forssan Pilvenmäelle. Kiitos ajastasi!
Terveisin Johanna Valtonen

Kyselyyn tästä