Hevosklusterihanke 2008-2011


Hevosklusterin ohjelmassa 2011 tapahtumia:

 • 243.-24.5. Hevosalan yhteistyöseminaari, Ypäjä
 • 12.-15.5. Hevosalan ammattimatka Ranskaan
 • 30.3. Monien mahdollisuuksien hevonen – seminaari, Helsinki
 • 17.3. Kansainvälisen hevostutkimuksen infopäivä, Ypäjä
 • 17.1. Hevosten kuljetuskokeeseen valmistava koulutus, Tammela

Hevosklusterin ohjelmassa 2010 tapahtumia mm.:

Projektin järjestämiin seminaareihin, matkoihin ja koulutuksiin on osallistunut 15.6.2010 mennessä yli 840 henkeä, jonka lisäksi Suomen Hevosurheilumuseon erikoisnäyttelyissä on käynyt yli 3000 vierailijaa, plus 01/2010 elävä museo -projektissa n. 4500 osallistujaa.

Projektin tavoitteita:

 • Yhteistyön ja verkostoitumisen lisääminen
 • Osaamisen nostaminen ja hyvien käytäntöjen levittäminen
 • Yritysten kilpailukyvyn parantaminen

Hanke on Euroopan Aluekeskusrahaston (EAKR), Opetusministeriön ja alueen kuntien sekä yksityisten rahoittama vuosille 2008-2010.

Toimenpiteitä:

 1. Klusterimallin sopeuttaminen, kehittäminen ja pilotointi hevosalalla
 2. Verkostoituminen alan toimijoihin ja oppivan verkoston kokoaminen
 3. Tutustumismatkat ja hyvien käytäntöjen levittäminen
 4. Hevoshankkeiden koordinointi
 5. Innovaatiotoimintamallin (ideasta tuotteeksi; tutkimuksesta tuotekehitykseen) kehittäminen ja mallintaminen hevosalalle
 6. Uudet palvelumallit (esim. online-koulutus) ja sähköiset asiakaspalvelut (mm. yrityspalvelumalli, tallisivusto-harrastajasta ammattilaiseen) sekä niihin liittyvien materiaalien tuottaminen
 7. ”Yrityskehittämö” toiminta
 8. Lyhytkurssien, seminaarien ja muiden tilaisuuksien suunnittelu ja toteutus
 9. Materiaalin tuottaminen ja kokoaminen alan sidosryhmille ja yhteistyökumppaneille

Toimenpiteiden toteuttamiseksi kootaan työryhmiä mm. seuraaviin aihealueisiin

 • Oppiva ja toimiva verkosto
 • Innovaatiosta tuotteeksi
 • Uudet palvelumallit
 • ”Yrityskehittämö”

Hippoliksen hevosklusterihankkeen käytännön toimenpiteitä

 • Klusterityöryhmän kokoaminen
 • Hevosklusterin työstäminen
 • Yhteistyö eri toimialojen suuntaan – Hyvinvointi, teollisuus, matkailu, museo
 • Hevosalan toimialajulkaisu
 • Kerätään tietoja alasta ja alan vaikuttavuudesta (mm. asiakasmäärät, harrastajat, rahavirrat)

Hevosvoimainen Forssan seutu

Hevosklusteriohjelma eli strategiset päämäärät ja visio 2025

Hippoliksen Hevosklusteri-hankkeessa on työstetty Forssan seudun Hevosklusteri-ohjelmaa. Työn tavoitteena on toimijoiden yhteisen strategian laatiminen ja visio vuoteen 2025. Taustatyöhön on osallistunut laaja joukko hevosihmisiä. Ideoita ja ajatuksia kerättiin mm. 29.3.2010 järjestetyssä tilaisuudessa Pumpulienkelissä, jonka jälkeen on haastateltu yrittäjiä ja muita toimijoita. Ohjelma on kehitetty työryhmätapaamisissa. Forssan seutu on vahvaa hevosaluetta, jonka toimintaedellytyksiä halutaan edelleen kehittää yrittäjien ja toimialan eduksi. Seudun hevostiheys on yli kolminkertainen tuhatta asukasta kohti verrattuna maan keskiarvoon.

Visio:
Forssan seutu on Suomen hevosvoimaisin hevostoiminnan keskittymä vuonna 2025

Hevosklusterin missio:
Hevosvoimainen Forssan seutu – Horse Power @ Forssa Region

Linkit:

Tiivistelmä (pdf, 2 s.)
Hevosklusteri-ohjelma (pdf, 16 s.)

Anne LaitinenSanna Mäki-Tuuri
projektikoordinaattoriprojektisihteeri
p. 040-766 0830p. 040-733 8081
info [a] hippolis.fi