Hippolis tiedottaa

Hevoset ja työ -hanke herättää keskustelun hevosyrityksissä tehtävän työn helpottamisesta

TTS Työtehoseuran koordinoimassa Hevoset ja työ -hankkeessa puhutaan työstä, kuormituksesta ja työn sujuvuudesta.

Hevosyrityksissä tehtävä työ on fyysisesti raskasta, tallien investoinnit ovat mittavia ja työvoiman saatavuus on paikoitellen haasteellista. On korkea aika suunnata huomio tallityöhön, jotta ala pysyy tulevaisuudessakin kiinnostavana työpaikkana. Millaisilla ratkaisuilla työtä ja ihmisten kuormitusta voidaan helpottaa? Millaisia hyviä käytäntöjä löytyy yritysten tuottavuuden ja kannattavuuden parantamiseksi?

TTS Työtehoseuran käynnistämässä Työprosessit kuntoon ja tuottavuutta hevosyrityksille, Hevoset ja työ -hankkeessa, tavoitteena on esimerkkiyritysten ja hyvien käytäntöjen avulla nostaa esille, miten työtapoja muuttamalla voidaan parantaa hevosyrityksissä tehtävän työn ajankäyttöä, työn sujuvuutta ja ihmisten hyvinvointia. Kohdealueena on Uusimaa, mutta tietoa jaetaan kautta maan.

– Yhtä ainoaa viisasten kiveä työn kehittämiseksi ei ole, mutta tarjoamalla tietoa yrittäjät voivat löytää rahanarvoisia keinoja tallityönsä parantamiseksi – myös vanhemmissa toimitiloissa ja -ympäristöissä. Pitkän tähtäimen tavoitteena on vaikuttaa yritysten kokonaisvaltaiseen kehittymiseen, onhan ihmisten hyvinvoinnilla suora vaikutus eläinten hyvinvointiin ja lopulta asiakkaiden viihtyvyyteen. Hyvinvoiva ihminen jaksaa olla hyvä asiakaspalvelija ja tuottaa myönteisiä kokemuksia harrastajille, kertovat projektipäällikkö Iina Hulkkonen ja tutkija Tea Elstob TTS Työtehoseurasta.

Läpi hankkeen tehdään videoita ja juttuja hyvistä käytännöistä, tiedonvälitystä some-kanavilla ja yhteydenpitoa hevosalan järjestöihin, oppilaitoksiin ja muihin sidosryhmiin. Avausseminaari tai webinaari on tulossa myöhemmin syksyllä.

Tule mukaan seuraajaksi

Facebookiin https://www.facebook.com/hevosetjatyo 
Twitteriin https://twitter.com/hevosetjatyo 
Kotisivuille www.tts.fi/hevosetjatyo 

Tiedote: Hevoset ja työ -hanke herättää keskustelun

Hanke on saanut rahoitusta EU:n maaseuturahastosta, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma, Uudenmaan ELY-keskus

Kehittämisryhmässä ovat mukana Suomen Hippos ry, Suomen Ratsastajainliitto ry, MTK ry, Luonnonvarakeskus Luke, Vihdin Hevosystäväinseura, Hevosalan osaamiskeskus Hippolis ry, ProAgria Etelä-Suomi ja HAMK/ Mustiala.

Lisätietoja

Iina Hulkkonen, TTS Työtehoseura, projektipäällikkö, puh. 041 7302268, iina.hulkkonen@tts.fi

Tea Elstob, TTS Työtehoseura, tutkija, puh. 050 3879 519, tea.elstob@tts.fi

Sirpa Pussinen, TTS Työtehoseura, asiakkuuspäällikkö, puh. 050 4706 909, sirpa.pussinen@tts.fi