Mahdollisuuksien hevonen

Mahdollisuuksien hevonen sai rahoituksen Valtioneuvoston kanslian Suomi 100 -rahastosta.

Hankeaika: 01/2016 – 01/2018