Hevoset ja kunta

Koottua tietoa hevosalasta päättäjille ja virkamiehille

Hevosala liittyy kuntatyössä useaan eri osa-alueeseen, mm. maataloustoimeen, maankäyttöön ja kaavoitukseen, ympäristöasioihin, elinkeino- ja liikuntatoimeen. Hevosalan ja sen kilpailukyvyn kehittymisen kannalta on tärkeää tarjota asiapohjalta tutkittua tietoa ja toimintamalleja päätöksenteon tueksi sekä alan sisällä että sidosryhmille, kunnille ja viranomaisille.

Suomessa on yli 75 000 hevosta ja määrän on arvioitu kasvavan jopa 90 000 hevoseen vuoteen 2030 mennessä. Hankealue Häme ja Uusimaa ovat Suomen hevosrikkaimmat alueet – ja samalla vahvimmat kasvukeskukset.

Hevosalan kasvu yhdistettynä yhdyskuntarakenteen urbanisoitumiseen tuo uudenlaisia haasteita niin alalle itselleen, mutta myös ympäröivälle yhteiskunnalle. Asukaskeskittymien tiivistyminen yhdessä ihmisten vieraantumiseen maaseudusta luo konfliktitilanteita esimerkiksi maankäytössä ja rakentamisessa. Hevosmäärien ja hevosalan kasvaessa tarvitaan uutta yhteistyömallia hevosalan ja kuntien, elinkeinoelämän ja viranomaisten välillä.

Hevoset ja yhteiskunta –projekti kokoaa ja välittää tietoa erityisesti kuntasektorille, mm. julkaisemalla ohessa olevan Hevoset ja kunta – rajapintoja – kirjan. Hankealue ovat Häme ja Uusimaa. Hankkeen toteuttamisesta vastaa Hippolis – Hevosalan osaamiskeskus ry ja sen rahoittajat ovat Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskukset, EU-osarahoitteinen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma sekä Forssan Seudun Kehittämiskeskus. Hanke kestää 31.12.2014 saakka

Lisätietoja

Projektikoordinaattori Sanna Mäki-Tuuri, p. 040-7338081, etunimi.suku-nimi@hippolis.fi

Lisätietoja Hevoset ja yhteiskunta -hankkeesta

Aiheeseen liittyvien seminaarien materiaaleja