Elämyksiä ja elinkeinoja – Hevosen omistamisen kehittämishanke

Projekti on hevosalan eri lajien rajat ylittävä hevosen omistamisen kehittämishanke. Tavoitteena on lisätä kiinnostusta hevosen omistamiseen, madaltaa kynnystä ryhtyä hevosen omistajaksi, lisätä hevosen omistamisen arvostamista ja luoda yhteiset pelisäännöt kimppaomistamiseen. Yhteistyö hevosalan toimijoiden, niin kilpailun järjestäjien, valmentajien kuin keskusjärjestöjen kanssa on tärkeää – näihin talkoisiin ovat kaikki hevosalalta tervetulleita!

Projektin toimenpiteitä ovat olleet mm.

Kiinnostuksen lisääminen hevosenomistamiseen

  • on järjestetty Hevosenomistaja –infotilaisuuksia sekä ravi- että ratsupuolelle
  • Raviliigan kautta on alalle saatu tuhansia uusia hevosenomistajia

Yhtenäisten toimintamallien luominen

  • Tuotettu kattava opas hevosenomistamisesta: Matkalla hevosenomistajaksi – opas hevosen hankinnasta ja omistamisesta
  • Luotu kimpanvetäjien laatukriteerit
  • Toteutettu koulutusta kimpanvetäjille
  • Koottu hyviä toimintamalleja hevosenomistajien huomioimisesta sekä ravi- ja ratsastuskilpailuissa Suomesta ja ulkomailta

Kehitetty sähköisiä palveluita, julkaistiin mm. www.hevosenomistaja.fi -sivusto, joka on nyttemmin lopetettu ja sen materiaali tullaan siirtämään muualle.

Tehty tiivistä yhteistyötä hevosalan toimijoiden kanssa.

Hanke valmisteltiin yhteistyössä hevosalan keskeisten organisaatioiden kanssa. Yhteistyökumppaneita ovat mm. Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto ry, Suomen Hippos ry, Suomen Ratsastajainliitto ry, Hevosopisto Oy, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry ja Hämeen ammattikorkeakoulu.


Hankkeen rahoitti Työ- ja elinkeinoministeriö Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän (YTR) suosituksesta ajalle 1.6.2011 – 31.5.2014.

Ohjausryhmässä olivat mukana Suomen Hippos ry (Suvi Louhelainen), Suomen Ratsastajainliitto ry (Kielo Kestinmäki), Hevosopisto Oy (Petri Meller), Hippolis – Hevosalan osaamiskeskus ry (Anne Laitinen), Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto ry (Mitja Nummenmaa), MMM/YTR rahoittajan edustaja (Reijo Martikainen) sekä hevosenomistajien edustajina Jouni Monto ja Jari-Pekka Rättyä. Valtakunnallisen hankkeen toteuttajana on Hippolis – Hevosalan osaamiskeskus ry.

Hanke sai jatkoa vuodeksi, 1.6.2014 – 31.5.2015, Maa- ja metsätalousministeriön maatilatalouden kehittämisrahastosta.
Loppuraportti

Hevosenomistamisen kehittämishankkeen tavoitteena on vahvistaa pääosin maaseudulla tapahtuvaa hevosalan yrittäjyyttä kehittämällä hevosenomistajuuteen liittyviä toimintamalleja niin ravi- kuin ratsupuolella. Tavoitteena on myös vahvistaa hevostalouden merkitystä maaseudun ja kaupungin välisen vuorovaikutuksen edistämisessä kehittämällä hevosalan yhteisomistajuutta.


Jatkohankkeessa käynnistettiin uusi Raviliiga-kausi ja tavoitteena on sitouttaa uudet hevosenomistajat alalle syventämällä heidän alan tuntemustaan sekä osaamistaan. Konkreettisena toimenpiteenä on saada käynnistymään yhteistyötoimijoiden kanssa ravikouluja ympäri Suomen, jossa niin nuoret kuin aikuiset voivat harrastaa raviurheilua.


Edelleen pyritään myös kehittämään ratsuhevosen kimppaomistamista.

Lisätietoja

Erja Mattila, projektivastaava
puh. 045 111 7754
etunimi.sukunimi@hippolis.fi
Osoite: Hippolis, Opistontie 10 A 2, 32100 Ypäjä
www.hippolis.fi

Ohjausryhmän pj
Mitja Nummenmaa
puh. 040 502 4987
shkl@kolumbus.fi