Turvallisuus talliympäristössä

Talliympäristön tärkein turvallisuustekijä on hyvin koulutettu hevonen, niin käsittelijän kuin ulkopuolisten kannalta. Hevonen saadaan siedättämällä totutettua moniin asioihin, mutta kokonaan ei hevosen luontaista arkuutta saada pois – tämä on syytä muistaa niin hevosen kanssa työskennellessä kuin liikenteessä kohdattaessa. Palveluyrityksessä, esimerkiksi ratsastuskoulussa, yrittäjällä on velvollisuus valita asiakkaalle mahdollisimman sopiva hevonen.

Hevosyrittäjän on kannettava vastuu työntekijöiden, asiakkaiden ja hevosten turvallisuuden lisäksi talliympäristön lähistöllä vaikuttavista tekijöistä. Henkilökunnan on oltava ensiapukoulutettua ja ensiapuvälineistöä on oltava aina saatavilla.

Turvallisuus tallityössä koostuu hyvistä käytännöistä, siististä ja avarasta työympäristöstä, ammattimaisesta hevosten käsittelystä ja suojavarusteiden jokapäiväisestä käytöstä sekä kunnollisista hevosaitauksista. Turvalliseen tallityöympäristöön kuuluvat myös hyvä valaistus, ilmanvaihto ja paloturvallisuus.

Asiakaspalvelua tarjoavilla talleilla vaadittavien turvallisuusasiakirjojen tulee olla nähtävillä ja ennen kaikkea ensiapuohjeiden sekä hätäilmoituksen teko-ohjeen selkeästi esillä. Henkilökunta on tietoinen toiminnan riskeistä ja osaa mahdollisen onnettomuuden kohdatessa toimia onnettomuuden vaatimalla tavalla.

Laajarunkoisten rakennusten, esimerkiksi maneesien, kuntotarkastukset ovat kiinteistönomistajien vastuulla. Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista (300/2015) astui voimaan 1.4.2015. Laki velvoittaa laajarunkoisen rakennuksen omistajaa huolehtimaan rakennuksen laajarunkoisen osan keskeisten kantavien rakenteiden turvallisuuden arvioinnista omalla kustannuksellaan. Arviointi on teetettävä pätevällä asiantuntijalla, jonka on osoitettava omistajalle kelpoisuutensa arviointitehtävään ja jonka on annettava rakennuksen omistajalle todistus tekemästään arvioinnista. Kattojen lumikuorman ja -tilanteen seurannassa otetaan erityisesti huomioon maneesit.

Lähde: Myllymäki, Marianna (2014): Turvallisuus ja eläinpelastus. Teoksessa Laitinen, A. & Mäki-Tuuri, S. (toim.) Hevoset ja kunta – rajapintoja. Ypäjä: Hippolis – Hevosalan osaamiskeskus ry, 110–121.

Materiaalit

Luku 10 – Turvallisuus ja eläinpelastus

Linkit

Hevosten pitoa ja talleja koskeva lainsäädäntö > tallinpito ja yrittäminen

Hevosten pitoa ja talleja koskeva lainsäädäntö > rakentaminen

Kattojenlumikuorma (ymparisto.fi)