Hevoset sosiaali- ja terveyspalveluissa

Hevonen voi olla kuntalaisille ja heidän hyvinvoinnilleen avuksi myös sosiaali- ja terveyspalveluiden kautta. Hevosen kanssa toimiminen on ennaltaehkäisevää ja ihmisen hyvinvointia lisäävää toimintaa. Hevonen on erityisryhmätyön monipuolistaja. Hevosavusteisia kuntoutuspalveluita voidaan hyödyntää lasten ja nuorten, aikuisten ja ikääntyneiden sekä esimerkiksi muistisairaiden parissa.

Hevosen käyttämisestä kuntouttavassa ja ennaltaehkäisevässä hoivatyössä on runsaasti hyviä kokemuksia. Kela korvasi ratsastusterapiaa fysio- ja toimintaterapiana vuonna 2013 liki 1,74 miljoonalla eurolla.

Hevosavusteinen toiminta on yksi suomalaisen Green Care -toiminnan edelläkävijöistä. Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua monin eri menetelmin muun muassa luonnon elvyttävyyden, osallisuuden ja kokemuksellisuuden avulla.

Hevosharrastus voi lisätä ihmisten toimintakykyä ja hyvinvointia. Hevosta seuraamalla ja havainnoimalla ihminen oppii tekemään havaintoja itsestään ja omista reaktioistaan sekä korjaamaan toimintaansa. Tähän perustuu esimerkiksi ratsastuksen toimintakyvyn ylläpitoa ja hyvinvointia lisäävä vaikutus.

Lastensuojelun alalla ennaltaehkäisevällä työllä ja varhaisella puuttumisella on suuri merkitys. Hevostoiminta voi olla ennaltaehkäisevää tai osa avohuollon tukitoimia. Hevostoiminta tai -harrastus voi olla kunnan, seurakunnan tai muun julkisen tahon kustantamaa säännöllistä toimintaa, esimerkiksi ratsastustunti asiakkaan tarpeiden mukaan ryhmätuntina tai yksityistuntina. Säännöllisyys on tärkeää, samoin kuin toiminnan pitkäjänteisyys.

Perhekodeissa on jo pitkään tehty työtä lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi hevosten ja eläinten avulla. Suomessa on muutamia kymmeniä perhekoteja, joissa hevoset ovat osana toimintaa. Perhekodissa toimii pääsääntöisesti moniammatillinen tiimi, joka mahdollistaa lasten ja nuorten kasvun monipuolisen tukemisen ja hoitamisen.

Ikääntyneet ja vanhukset voivat myös hyötyä hevostoiminnasta. Hevoset pitävät iäkkäänkin ihmisen aktiivisena: on syy, miksi lähteä liikkeelle, sillä hevosta pitää hoitaa ja huoltaa päivittäin. Ikääntyvien ihmisten ryhmä kasvaa lähivuosina tuntuvasti, mikä tulee huomioida myös hevosalan palvelujen suunnittelussa ja yritysten erikoistumisessa.

Lähde: Martin-Päivä, Minna (2014): Hevoset sosiaali- ja terveyspalveluissa. Teoksessa Laitinen, A. & Mäki-Tuuri, S. (toim.) Hevoset ja kunta – rajapintoja. Ypäjä: Hippolis – Hevosalan osaamiskeskus ry, 88–99.

Materiaalit

Luku 8 – Hevoset sosiaali- ja terveyspalveluissa

Linkit

gcfinland.fi

hevostoiminta.net

suomenratsastusterapeutit.net

Professional Association of Therapeutic Horsemanship International (PATH Intl.)

ratsastus.fi