Hevosenlanta -seminaari 2009

Hevosenlanta – ympäristöongelma vai hukattu mahdollisuus? -seminaari 4.11.2009

Hevosenlannan hyötykäytössä monia mahdollisuuksia

Hevosenlannan hyötykäyttö energiana herätti kiivasta keskustelua Hippoliksen Hevosklusteri -hankkeen Forssassa järjestämässä seminaarissa. Päivän aikana saatiin laaja tilannekatsaus kuivikelannan hyötykäytön mahdollisuuksista lannoitteena ja energiana. Polttavimmaksi puheenaiheeksi nousi kuivikelannan pienimuotoinen polttaminen.

Voimakkaimmin lannanpolttoasiaan otti kantaa MTK:n ympäristöjohtaja Johanna Ikävalko, joka vaati pienpolton mahdollistamista jo kuluvalla hallituskaudella. Ikävalko perusteli hevosenlannan pienpolton hyötyjä niin ympäristön kokonaisekologisuuden, yhteiskunnan kuin yrittäjienkin kannalta.

Lannanpoltto ei ole kiellettyä Suomessa, mutta lanta on luokiteltu eläinperäiseksi jätteeksi ja siten jätteenpolttodirektiivin ja -asetuksen alaiseksi. Tämä tekee pienimuotoisen polton käytännössä mahdottomaksi. – Nyt lannasta pyritään pääsemään eroon, kun mieluummin se pitäisi hyödyntää järkevästi. Kansallisen tulkinnan EU-direktiiveistä tulee muuttua ja vastata muiden maiden tulkintaa, Ikävalko jyrähtää.

Ympäristöministeri Lehtomäki kertoi tilannekatsauksen hevosenlannan käyttökysymykseen ja jätelainsäädäntöön. Lehtomäki kertoi, että ympäristöministeriö on ottanut hevosenlannan jätestatuksen esille EU-komissiossa ja muiden jäsenmaiden kanssa. – Muissa EU-maissa asia ei herätä samanlaista kiinnostusta, ja komission mukaan Suomen tulkinta ja Suomessa voimaan pannut säädökset ovat oikeita ja direktiivien mukaisia, Lehtomäki summasi.

Hevosenlannan hyödyntämisen osalta Lehtomäki toi esiin vaihtoehtoja, mm. biokaasutuksen ja kompostoinnin. Lisää eri mahdollisuuksia selvitetään maa- ja metsätalous- ja ympäristöministeriön rahoittamassa Hyötylanta -tutkimusohjelmassa, jonka toimikausi jatkuu ensi vuoden loppuun.
-Tähän mennessä projekti on edennyt hyvin ja uskallankin odottaa tilannetta konkreettisesti helpottavia esityksiä ja ratkaisuvaihtoehtoja, Lehtomäki lupaa.

Ruotsissa kuivikelantaa poltetaan pienemmissäkin talliyksiköissä ympäristöviranomaisen luvalla.
Swebo Bioenergyn vientijohtaja Mattias Lindgren vakuutti kuulijat pienpolton puhtaudella ja taloudellisilla hyödyillä. Myös Suomessa energiayhtiöt ja kunnat ovat heränneet kuivikelannan energiamahdollisuuksiin. Toimitusjohtaja Reijo Hutri kertoi Orimattilan Lämpö Oy:n ryhtyvän hyödyntämään myös hevosen kuivikelantaa energianlähteenä, kun lupa saadaan ympäristöministeriöltä.

Päivän aikana kuultiin asiantuntevat ja mielenkiintoiset alustukset myös VTT:n erikoistutkija Tuula Pellikalta, Teho-hankkeesta Maarit Hollménilta, yrittäjä Gun Järnefeltiltä ja Harjun Voima-hankkeen vetäjältä Matti Ruotsalaiselta.

Linkit luennoijien materiaaleihin: