Hevoshäme

– Kestävän hevosmatkailun maakunta

Hankkeen tausta ja tarve

Kestävän hevosmatkailun ympäriltä on tunnistettu monia alueellisia kehittämistarpeita jo ennen koronaepidemiaa. Liiketoiminnan ja uusien tuotteiden kehittämiseksi tarvitaan innovaatiotoiminnan vahvistamista, lisäksi toimialalla kaivataan kipeästi sparrausta ja tukea asiakaslähtöisen markkinoinnin, palvelumuotoilun, asiakaspalvelun sekä tuotteistuksen ja myynnin kehittämisessä. Digitalisaation hyödyntämisen osalta ollaan monessa hevosyrityksessä vielä alkutekijöissä. Vastuullisuus tulee olla kaiken toiminnan kulmakivenä niin, että siitä osataan viestiä ja tehdä vetovoimatekijä.

Kestävän hevosmatkailun tiekartta -hanke on piirtänyt selkeän kuvan alueen hevosmatkailun nykytilasta ja nyt tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä ja yhteistä tahtotilaa matkalla kohti Kestävän hevosmatkailun Hevoshämettä. Elinvoimaiset ja uudistuvat hevosyritykset tukevat merkittävästi alueellista työllisyyttä, sekä Kanta-Hämeessä matkailu- ja hevosalaa opiskelevien korkeakoulu- ja toisen asteen opiskelijoiden mahdollisuuksia asettua ja työllistyä alueelle.

Kestävällä hevosmatkailulla on merkittävä asema alueellisen hevosekosysteemin ja hevosalan vihreän siirtymän ja kasvun edistämisessä. Kanta-Hämeessä olevan kansainvälisestikin ainutlaatuisen hevoskokonaisuuden tukeminen ja vahvistaminen edellyttää uusia kestäviä innovaatioita sekä toimijaverkostoja.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on luoda kestävästä hevosmatkailusta koko maakuntaa yhdistävä teema osaksi alueen muuta matkailutoimintaa. Hevosmatkailulla on koko maakuntaa yhdistävä ja kokoava vaikutus, jota on helppo nostaa valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin kiinnostavalla tavalla esiin. Kestävä hevosmatkailu on tunnistettu osa alueellisesta hevosekosysteemiä ja hevosalan vihreän siirtymän ja kasvun edistämisestä. Kanta-Hämeessä oleva kansainvälisestikin ainutlaatuinen hevoskokonaisuus ja -tapahtumat, sekä niiden ympärille syntyneet uudet, kestävät innovaatiot sekä toimijaverkostot on osattu hyödyntää ja nostaa esille myös matkailun näkökulmasta.

Maakunnasta löytyy kestäviä ja laadukkaita hevosmatkailupalveluita, sekä monipuolisia hevosyrityksiä. Elinvoimaiset ja uudistuvat hevosyritykset tukevat alueellista työllisyyttä, sekä Kanta-Hämeessä korkeakoulu- ja toisen asteen opiskelijoiden mahdollisuuksia asettua ja työllistyä alueelle.

Kestävän hevosmatkailun tiekarttatyön avulla rakennetaan alueellisesti merkittävä maakunnallinen Hevoshäme -brändi. Konseptoimalla hevosmatkailu maakunnan vetovoimatekijäksi varmistetaan, ettei sen mahdollisuuksiin tartu kotimaan matkailun nosteen ja koko matkailusektorin nopean elpymisen myötä jokin toinen alue.

Hankkeen tulokset

Hankkeen tuloksena syntyy Hevoshäme-brändi, joka on helppo tunnistaa ja yhdistää Kanta-Hämeeseen ja sieltä saataviin hevosmatkailupalveluihin ja tapahtumiin. Keskeisenä osana tätä brändiä on kestävyys ja vastuullisuus kaikissa alueen hevospalveluissa ja tapahtumissa. Tiivis yhteistyö alueen muiden matkailutoimijoiden kanssa antaa mahdollisuuksia innovatiivisten tuote- ja palvelukokonaisuuksien tarjoamiselle hyvin erilaisille kohderyhmille.

Hevoshäme-brändin tulokset ja tuotokset nostetaan esille yhteistyössä alueen muiden matkailutoimijoiden kanssa valituille kohdemarkkinoille, joita ovat mm. matkamessut ja muut matkailun myynti- ja markkinointikanavat.

Hankekumppanit: HAMK, Forssan Seudun Hippos ry, Hevosalan osaamiskeskus Hippolis ry ja Luonnonvarakeskus LUKE

Hankeaika: 1.6.2021-31.8.2023

Hanketta rahoitetaan REACT EU-rahoituksella eli hanke on osa Euroopan unionin Covid-19 -pandemian tukitoimenpiteitä

Kestävän hevosmatkailun tiekartta Kanta Hämeessä (pdf), Markku Saastamoinen, Luke

Hevosmatkailun asiakkaat ja markkinat; Saastamoinen, Markku; Yli-Viikari, Anja; Äähälä, Johanna (2023)

Hevosalan Areena on tilaisuus, mikä tuo esiin hevosalan mahdollisuuksia positiivisen tulokulman kautta. Keskustelemassa ovat olleet eri asiantuntijataustaiset ihmiset. Katso kaikki Hevosalan Areenan materiaalit täältä.

Kanta-Hämeen yhteisessä kuvapankissa on oma kansio Hevoshämeen kuville. Sinäkin voit luovuttaa kuviasi avoimella lisenssillä kaikkien käyttöön tai valita vapaasti albumeista kuvia omaan käyttöösi. Kanta-Hämeen Flickr löytyy täältä.

www.visithame.fi