Jalostus

Eläinten jalostus on toimintaa, jossa haluttujen ominaisuuksien periytymistä jälkeläisille pyritään ohjaamaan. Eläinjalostuksessa on otettava huomioon eläinsuojelulliset näkökohdat sekä eläinten terveys. Sellainen eläinjalostus tai jalostusmenetelmien käyttäminen, josta voi aiheutua eläimelle kärsimystä taikka merkittävää haittaa eläimen terveydelle tai hyvinvoinnille, on kielletty.

Kotieläinjalostuslain tarkoituksena on kotieläinten jalostustoimintaa edistämällä ylläpitää ja kehittää korkealaatuista kotieläintuotantoa. Laki varmistaa myös, ettei kotieläinten terveyttä ja hyvinvointia vaaranneta jalostustoiminnalla ja keinollisella lisäämisellä. Laki koskee kotieläinten jalostustoimintaa ja siihen liittyvää eläinten, alkioiden ja sukusolujen kauppaa, käsittelyä, maahantuontia ja vientiä.

MMM:n päätöksessä määritellään mm. keinosiemennystoiminnan lupien hausta