• på svenska
  • in English
  • Suomi
     

Tallirakennukset ja varastot

Tallin ja sen ympäristön hyvä suunnittelu on ensiarvoisen tärkeää turvallisuuden kannalta. Hyvin toimivat tilat ja töiden suunnittelu helpottavat päivittäistä työtä ja alentavat loukkaantumisten ja työhön liittyvien sairauksien riskiä. Tallin toiminnot voidaan jakaa seuraaviin perusasioihin: hevosten ja työntekijöiden turvalliset tilat, turvallinen ja ergonominen ruokinta ja juotto, turvalliset harjoitusalueet ja muut rakennukset sekä turvallinen lantahuolto. Yksi hyvä tapa ehkäistä vahinkoja on kirjata ylös mahdollisia virheitä ja turvallisuusriskejä. Voit hyödyntää näitä tarkistuslistoja ja hyviä käytäntöjä suunnittelun apuna. On paljon parempi varautua riskeihin etukäteen, kuin korjata vahinkoja ”läheltä piti” tilanteen tai onnettomuuden jälkeen. Ennaltaehkäisevillä toimilla voidaan pienentää vahinkojen aiheuttamia tuhoja. Yksi nyrkkisääntö on varata 30 % tallin tiloista rehuvarastoksi, varustehuoneiksi ja sosiaalitiloiksi.

 
Tallirakennukset ja varastot Kyllä Ei
Ovatko tallirakennusten ja varastojen rakenteet ehjät, valaistus riittävä, ovet toimivat ja tavarat järjestyksessä?
Ovatko karsinoiden ja hevosenhoitopaikkojen rakenteet ehjät ja turvalliset?
Ovatko pöydät, työtasot ja säilytyskalusteet ehjät ja järjestyksessä?
Onko tallissa työntekijöille terveelliset olosuhteet ilmanvaihdon, kosteuden, pölyn ja lämpötilan suhteen?
Ovatko valaistusolosuhteet hevosenhoitotiloissa hyvät, valaisimet oikein sijoitettu, ja ovatko lamput ja lamppujen suojukset ehjiä?
Ovatko sähköjärjestelmä, sähkölaitteet ja sähköjohdot ehjät ja asennettu sähköturvallisuusmääräysten mukaisesti siihen valtuutettujen asentajien toimesta?
Ovatko tallin pistorasiat käytön kannalta oikein sijoitettu?
Onko melualtistus tallissa alle suositeltujen raja-arvojen (<65 dB)?
Seurataanko ja korjataanko tuholaisten tai luonnonolojen aiheuttamia vahinkoja?
Onko tallin työntekijöille järjestetty sosiaalitila?

Takaisin tarkistuslistoihin