•  	Latviešu
  • på svenska
  • in English
  • Suomi
     

Yleistä turvallisuudesta

Hevosala on kasvussa Keskisen Itämeren alueella. Hevosten kanssa työskentely tai harrastaminen antaa mahdollisuuksia houkuttelevaan elämäntapaan ja antaa palkitsevia kokemuksia, mutta alalla on myös isoja riskejä. Tutkimusten mukaan onnettomuusriskit hevostiloilla ovat kolme kertaa isompia kuin viljatiloilla. Suomessa viljelijöille tapahtuvia hevosiin liittyviä onnettomuuksia on ollut vuosittain noin 170. Työntekijöiden, vapaaehtoisten apulaisten, asiakkaiden ja vierailjoiden osalta tilastoja ei ole, mutta heille todennäköisesti sattuu vähintään yhtä paljon vahinkoja. Hevosten kanssa työskentely on riskialtista, ja hevosiin liittyvillä onnettomuuksilla voi olla vakavia seurauksia. Uusilla hevosalan yrittäjillä on usein vaihteleva kokemuspohja: tämä luo uusia haasteita turvallisuudelle. Kokeneet yrittäjät taas voivat vähätellä vaaranpaikkoja, jotka voisi helposti poistaa. Kaikkien hevosten kanssa työskentelevien on tärkeää huomioida turvallisuus. Innoequine hankkeessa olemme keränneet tietoja tallien turvallisuus-riskeistä ja hyviä käytäntöjä turvalliseen toimintaan.

 

InnoEquine

 

Työolosuhteet

Tallien koko vaihtelee yhden hevosen talleista yli sadan hevosen yksiköihin. Hevostalleilla on erityisiä määräyksiä varmistaa hevosten ja työntekijöiden, sekä asiakkaiden turvallisuutta. Uudemmissa tiloissa, jotka on erityisesti suunniteltu hevosille, nämä määräykset on huomioitu ja niissä on hyvät työskentelyolosuhteet. Monet vanhemmat tallit on tehty rakennuksiin, jotka on alun perin suunniteltu muille eläimille kuten vanhoihin navetoihin ja sikaloihin. Näissä rakennuksissa tyypillisiä ongelmia ovat kapeat käytävät, matalat katot, pienet karsinat, huono ilmanvaihto ja valaistus, työläs ruokinta ja lannanpoisto, ja tilanpuute hevosten hoitamisen ja tavaroiden säilytyksen suhteen. Hevosten tarhaaminen voi olla vaarallista huonosti suunniteltujen ovien, porttien, kulkuväylien, mutaisen tai jäisen maanpinnan, liikenteen, melun ja muiden ympäristöstä aiheutuvien häiriöiden takia. Hevosten kuljettaminen voi myös aiheuttaa vaaratilanteita heikkokuntoisten kuljetusvälineiden, trailereiden, tarvikkeiden ja lastausalueiden takia. Myös hevosten nopeat reaktiot ja säätila voivat aiheuttaa vaaratilanteita.

 

Hevostapaturmat

Hevosalan tapaturmista ja onnettomuuksista ei ole kovinkaan paljon tietoa. Tallinomistajien, työntekijöiden, vapaaehtoisten, asiakkaiden, vierailijoiden, eläinlääkäreiden tai muiden asianosaisten tapaturmia ei raportoida systemaattisesti.

Taulukossa 1 on yhteenveto vuosittain tapahtuneista tapaturmista työvaiheittain. Hevosten valjastus, siirto ja kuljetus, valmennus, ruokinta ja huoltotoimet kattavat suurimman osan vahingoista. Työolosuhteiden lisäksi tapaturmia aiheuttavat eläimet itse sekä ihmisten varomaton toiminta. Hevostiloilla tapahtuu vakavia tapaturmia, koska hevosten liikkeet voivat olla voimakkaita ja äkkinäisiä sisältäen runsaasti liike-energiaa.

Usein erityisesti nuoret ja kokemattomat hevoset voivat reagoida yllättävällä tavalla. On tärkeää jatkuvasti havainnoida ympäristöä ja työskentelyolosuhteita, sekä ennakoida mahdollisia ongelmia ja hevosten reaktioita.

  

 

 Taulukko 1. Hevostapaturmat työvaiheittain 1990 – 2009 (Lähde: Eskola, 2010)

 

   Yleisiä hevostiloilla sattuneita tapaturmia*
-    silmävammat
-    ihovammat
-    selkävammat
-    hampaiden irtoamiset
-    olkapään venähdykset ja sijoiltaanmenot
-    käsien, käsivarsien ja sormien vammat
-    jalkojen, jalkaterien ja lantion vammat
-    polvivammat ja sijoiltaanmeno
-    nilkan venähdykset

 

*Aiemmin julkaisematonta tietoa, joka on kerätty Melan tilastoista (Täsmäturva- hanke).

Julkaisun sisältö edustaa julkaisijan näkemyksiä. Hallintoviranomainen ei vastaa hankkeen esittämästä sisällöstä. Sivuston kuvien kopiointi ehdottomasti kielletty.