• på svenska
  • in English
  • Suomi
     

 

Lannan keräys talleissa

 

  

Ajattele lantahuoltoa kokonaisuutena. Mieti seuraavia asioita:

  • Kuinka monta hevosta tallissasi on?
  • Mitä kuivikemateriaalia käytät? (Mieti hevosen hyvinvointia, hintaa, ympäristöä)
  • Miten aiot siivota karsinat? Mikä menetelmä sopisi talliisi? Onko sinulla työntekijöitä? Mikä on budjetti?
  • Mihin lanta varastoidaan? Mihin se loppusijoitetaan? Miten se hyödynnetään ja kenen toimesta?

 

Karsinoiden siivouksessa voidaan käyttää erilaisia menetelmiä. Menetelmän valintaan vaikuttavat omat mieltymykset sekä olemassa olevat tilat ja laitteet, mutta myös käytettävä kuivike. Oli valittu siivousmenetelmä mikä tahansa, niin oikeat työskentelytavat ja työntekijöiden opastus/koulutus ovat avainasemassa. Näiden avulla lisätään työn tehokkuutta, vähennetään tapaturmia ja pienennetään kustannuksia. Riittävä valaistus, leveät käytävät, koneiden käyttö apuvälineenä ja nostamisen minimointi sekä helppo pääsy lantalaan koko tallista auttaa lannan keräyksessä. Alla muutamia kuvia talleista, joiden suunnittelussa on hyvin otettu huomioon myös lantahuollon helpottaminen. Lisää talleista voit lukea tulevista esimerkeistä.

Poni-Haka Wiknerin ratsutila

Primus Talli

Perinteisten kottikärryjen ja talikon lisäksi on olemassa erilaisia ratkaisuja lantahuollon koneellistamiseen.  Tässä osiossa käydään läpi erilaisia esimerkkejä, joiden kustannukset vaihtelevat 10-30 000€ välillä.

Kuivikkeen valinta

Kuivike pitää hevosen puhtaana sekä muodostaa pehmeän ja kuivan alustan, joka eristää myös lämpöä. Kuivikevalintaan vaikuttavat käyttömukavuus ja tottumukset, käytön taloudellisuus kuten hinta ja saatavuus sekä varastointi- ja lantalatilojen koko. Kuivikkeen nesteen- ja ammoniakin sitomiskyky sekä kuivikekäytön jälkeinen lannankäsittely ja käyttö vaikuttavat osaltaan kuivikevalintaan. Alle linkitetyssä taulukossa on vertailtu eri kuivikkeiden ominaisuuksia hevosten ja tallityöntekijän hyvinvoinnin sekä ympäristön kannalta.

Eri kuivikemateriaalien ominaisuudet

Lantakärryt

Lantaa voidaan siirtää karsinoista lantalaan erilaisten kärryjen ja vaunujen avulla. Perinteisesti lanta siivotaan karsinoista talikon avulla kottikärryyn, jolla se kuljetetaan lantalaan. Tämä menetelmä on yleinen ja toimiva vaikkakin työntekijälle fyysisesti haastava. Sen vuoksi työkalujen (talikoiden, lapioiden, kärryjen) ergonomiaan tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Perinteisten kottikärryjen lisäksi on olemassa mm. useammalla pyörällä kulkevia kottikärryjä, sähköllä toimivia kärryjä sekä malleja, jotka on helppo täyttää ja tyhjentää kääntyvien tai liikkuvien osien ansiosta. Jotkut lantakärryt muistuttavat siirtolavaa tai traktorin kauhaa.  Ne on helppo kiinnittää esimerkiksi traktoriin tai mönkijään, jolloin kärryn tyhjentäminen ja siirtäminen on helppoa.

Esimerkkejä lantakärryistä ja ergonomisista työkaluista

Lantaimuri

Lantaimuri toimii kuten keskuspölynimuri ja on rakenteeltaan samanlainen. Imurin runkoputkisto voidaan asentaa esimerkiksi karsinan yläreunaan ja imuputki asennetaan kiinni runkoputkistoon. Lanta imuroidaan ja putkisto johtaa lannan lantalaan. Karsinan märkiä kohtia voi joutua ottamaan esiin ennen imurointia esim. lapiolla, jotta vältytään liialliselta kuivikehävikiltä. Lantaimuri soveltuu kutteri-, puru-, olkipelletti- ja turvelannan imurointiin. Olki tai rehujätteet voivat tukkia imurin ja talvisin tukoksia voi syntyä myös lannan jäätyessä putkistoon. Imurin avulla voidaan vähentää fyysistä työtä ja karsinan siivoukseen kuluvaa aikaa. Imurin huonoja puolia ovat iso sähkönkulutus, melu ja pakkasilla tukkeutumisvaara. Uusiutuvan energian käyttö sähköntuotannossa voi vähentää imurin ympäristökuormaa.  

Kokemuksia lantaimurista

Lantakanava

Yksi vaihtoehto lannan siirtämiseen karsinoista lantalaan on alipaineinen lantakanava. Talliin rakennetaan lantaputkisto, johon lanta lapioidaan karsinoissa olevista luukuista. Luukusta lanta siirtyy alipaineella runkoputkistoon ja siitä edelleen puhaltimen avulla lantalaan. Tällaiseen lantakanavaan voidaan laittaa myös pieniä määriä rehujätteitä. Menetelmä vähentää pölyn määrää tallissa ja tehostaa työntekoa, sillä kottikärryillä tehtävä työ vähenee. Huonoja puolia ovat melu ja suuri sähkönkulutus, joita voidaan vähentää siivoamalla karsinat tehokkaasti ja käyttämällä uusiutuvia energialähteitä sähkön tuotannossa.

Kokemuksia lantakanavasta

Lantakola

Lantakola on mekaaninen lannankuljetin. Talliin rakennetaan lantakouru, jossa kulkevat lantakolat siirtävät lantaa. Lantakourut voidaan sijoittaa tallissa käytävälle tai karsinoihin, lattiatason alapuolelle. Kourut peitetään kannella ja jokaisen karsinan kohdalla on luukku, johon lanta siivotaan. Kourussa edestakaisin kulkevat kolat siirtävät lantaa kohti isompaa keruukuilua, josta puristin tai ruuvi siirtää lannan edelleen lantalaan. Lantakola voi toimia sähkömoottorilla, vaijeri- tai ketjuvetoisena tai hydrauliikkaan perustuen. Lantalan tulee sijaita hyvin lähellä tallia, joko sen sivustalla tai jommassakummassa päädyssä. Koska hevosen tuottaman kuivikelanta on hyvin kuivaa, toimii lantalaan siirrossa yleensä ruuvi työnnintä paremmin. Työntimen kuljettama lanta tulisi säännöllisesti siirtää kauemmaksi lantalassa, koska muuten se voi tukkia keruukuilun ja näin vahingoittaa kuljetinta.

Piirroksia lantakolasta (Merivirta Oy)

Lue lisää kokemuksia lantakolasta täältä.

 
Koko käytävän mittainen lantakola Pyhäjärvellä.

Pienkuormaajat

Pienkuormaajaa voidaan hyödyntää monissa eri tallitöissä kuten lannan kuljetuksessa lantalaan, kuivituksessa, rehujen siirrossa ja tallin ympäristön hoidossa. Pienkuormaaja on yleensä toiminnaltaan ketterämpi kuin tavallinen traktori, jolloin se sopii hyvin pieniinkin tiloihin. Pienkuormaajan käyttö vähentää fyysistä työtä, koska kottikärryjen sijasta lantaa voidaan kuljettaa koneella. Mikäli karsinoiden seinät aukeavat ja kääntyvät kokonaan, voidaan pienkuormaajaa käyttää koko karsinan siivouksessa (pienkuormaaja on kestokuivikepatjan hoidossa erinomainen apuväline).

Pienkuormaajiin voidaan liittää kauhan lisäksi esim. harja, paalipihdit tai lana. Uusien pienkuormaajien hinta on 10 000 ja 30 000 euron välissä. Hinta riippuu mallista ja lisävarusteiden määrästä. Markkinoilla on nykyisin myös laaja valikoima käytettyjä koneita. 

Lue lisää täältä.

Pienkuormaaja Primus Tallilla.