•  	Latviešu
  • på svenska
  • in English
  • Suomi
     

InnoEquine -hanke

Hevostalous on yksi harvoista kasvavista maaseutuyrittäjyyden aloista. Keskisen Itämeren alueen maissa hevostaloudella on paljon yhteisiä piirteitä: alueen alkuperäishevosroduilla on osittain yhteinen geeniperimä, luonnonolot ovat samantyyppiset, hevosyritykset ovat pieniä ja verkostoja on vähän.

InnoEquine -hankkeen tavoitteena on ollut luoda pohja rajat ylittävälle hevosalan toimijoiden verkostolle. Päämääränä hankkeessa on edistää alueen hevostalouden kilpailukykyä kehittämällä yrittäjien osaamista, ympäristö- ja turvallisuusasioita, verkostoitumista sekä hevosalan palveluita innovaatioiden ja politiikkasuositusten kautta.

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) koordinoima InnoEquine –hanke toteutettiin yhteistyössä Helsingin yliopiston, Ruotsin maatalousyliopiston (SLU) ja Latvian Maatalousyliopiston (LLU) kanssa. Lisäksi hankkeessa on mukana keskeisiä hevosalan organisaatioita Virosta, Suomesta ja Latviasta. InnoEquine on EU:n Central Baltic Interreg IV A-ohjelman hanke, joka on ollut käynnissä vuosina 2011-2013. Hankkeen loppuseminaari pidettiin Ypäjällä Suomenratsujen kuninkaalliset –tapahtuman yhteydessä 31.8.2013.

 Hanke toteutettiin Keskisen Itämeren seuraavilla alueilla:

  • Suomi: Uusimaa, Varsinais-Suomi ja Lounais-Häme
  • Viro: Saarenmaa ja Pohjois-Viro
  • Latvia: Kurzeme, Riga, Zemgale
  • Ruotsi: Gotlanti, Gävleborg, Itä-Götanmaa, Södermanlandin lääni, Tukholma ja Uppsala

Näillä sivuilla pääset tutustumaan hankkeen päätuotoksiin: turvallisuuden, lantahuollon ja laiduntamisen hyviin käytäntöihin sekä tarkistuslistoihin, joiden avulla voit arvioida tallitoimintasi nykytilaa. Lisäksi voit tutustua hankkeessa koostettuun käsikirjaan, jonka tarkoituksena on toimia tukena toimintaansa suunnittelevalle ja uudistavalle hevosyrittäjälle.

 

InnoEquine

 

Hankkeen tuotoksia

 

  

Kartoitus hevosalan nykytilanteesta Suomessa, Ruotsissa ja Latviassa:

InnoEquine Baseline - Current status of the equine sector in the central baltic region (Finland, Latvia and Sweden) (linkki siirtyy SLU:n sivuille)

 

  

InnoEquine -hankkeen aikana tuotettua lisämateriaalia koskien laiduntamista:

Hankkeen aikana pidetyn laidunkurssin materiaalia

Esitysmateriaali aiheesta: GRAZING OF HORSES AND SHEEP ON NATURAL AND SEMI-NATURAL PASTURE

Julkaisun sisältö edustaa julkaisijan näkemyksiä. Hallintoviranomainen ei vastaa hankkeen esittämästä sisällöstä. Sivuston kuvien kopiointi ehdottomasti kielletty.